Massage

Massagen har många goda effekter, det vet vi alla. Men vad är det som händer i kroppen när man får massage?

Hundmassage

Massagen är till för alla hundar, inte bara de hårt arbetande utan också för våra sällskapshundar i alla åldrar.
Massagen är både stressreducerande och relationshöjande, vilket ökar tryggheten hos många hundar. Den är smärtlindrande för hunden som lider av kronisk värk i leder och muskler. Artros är en vanlig orsak till smärta, som i sin tur leder till minskad rörlighet och ökad depression. Det gäller faktiskt även hos våra hundar.
Massage ökar cirkulation, rörlighet och hundens livskvalitet. Med värk i kroppen bygger hunden lätt en ojämn muskulatur, vilket leder till spända och ömma muskler. Det leder i sin tur till ny smärta, och spiralen är igång. Med massagen kan vi släppa på spänningar, öka cirkulationen och syretillförseln i muskelcellerna och minska smärtbilden och risk för följdskador. Regelbunden massage ger hunden bättre förutsättningar till ett gladare och rörligare liv!

Ett urval av våra leverantörer